Euro - Russian rouble

Euro - Russian rouble trading with Finq.com - Trade EUR/RUB Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 300.00 pips
Mua cao cấp -0.0313 %
Kí quỹ ban đầu 4.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:25
Bán cao cấp 0.0069 %
Kí quỹ bảo trì 2.0000 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
300.00 (pips)1:25Tuesday 07:05 - Tuesday 16:00