Euro - Czech koruna

Euro - Czech koruna trading with Finq.com - Trade EUR/CZK Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 70.00 pips
Mua cao cấp -0.0111 %
Kí quỹ ban đầu 1.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:100
Bán cao cấp -0.0011 %
Kí quỹ bảo trì 0.5000 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
70.00 (pips)1:100Wednesday 07:17 - Wednesday 14:14