BHP Billiton PLC

BHP Billiton PLC trading with Finq.com - Trade BHPBilliton Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 100.00 ZAR
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 2.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
100.00 (ZAR)1:10Monday 07:06 - Monday 14:49