Aspen Pharmacare Holdings Ltd

Aspen Pharmacare Holdings Ltd trading with Finq.com - Trade Aspen Pharmacare (JSE:APN) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 22.00 ZAR
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
22.00 (ZAR)1:10Thursday 07:06 - Thursday 14:49