Zhongsheng Group Holdings Ltd

Zhongsheng Group Holdings Ltd trading with Finq.com - Trade Zhongsheng (0881.HK) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.05 HKD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 2.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.05 (HKD)1:10Thursday 01:35 - Thursday 03:55