Vodacom Group Ltd

Vodacom Group Ltd trading with Finq.com - Trade Vodacom (JSE:VOD) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 25.00 ZAR
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
25.00 (ZAR)1:10Thursday 07:06 - Thursday 14:49