VIENNA INSURANCE GROUP

VIENNA INSURANCE GROUP trading with Finq.com - Trade VIG Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 5.30 CZK
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 20.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:5
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 10.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
5.30 (CZK)1:5Tuesday 07:20 - Tuesday 14:14