United States dollar - Swedish krona

United States dollar - Swedish krona trading with Finq.com - Trade USD/SEK Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 115.10 pips
Mua cao cấp -0.0054 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0188 %
Kí quỹ bảo trì 0.2500 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
115.10 (pips)1:200Sunday 22:15 - Monday 21:57