United States Dollar – Sri Lankan Rupee

United States Dollar – Sri Lankan Rupee trading with Finq.com - Trade USD/LKR Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 648.00 pips
Mua cao cấp -
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -
Kí quỹ bảo trì 0.2500 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
648.00 (pips)1:200Wednesday 22:00 - Thursday 22:00