United States dollar - Hungarian forint

United States dollar - Hungarian forint trading with Finq.com - Trade USD/HUF Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 75.00 pips
Mua cao cấp -0.0072 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0167 %
Kí quỹ bảo trì 0.2500 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
75.00 (pips)1:200Monday 21:00 - Tuesday 21:00