Tiger Brands Ltd

Tiger Brands Ltd trading with Finq.com - Trade Tiger Brands (JSE:TBS) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 31.00 ZAR
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
31.00 (ZAR)1:10Monday 07:06 - Monday 14:49