Tencent Holdings Ltd

Tencent Holdings Ltd trading with Finq.com - Trade Tencent (0700.HK) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.80 HKD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 2.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.80 (HKD)1:10Tuesday 01:35 - Tuesday 03:55