Telkom SA SOC Ltd

Telkom SA SOC Ltd trading with Finq.com - Trade Telkom (JSE:TKG) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 17.00 ZAR
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
17.00 (ZAR)1:10Monday 07:06 - Monday 14:49