SMI

SMI trading with Finq.com - Trade Swiss20 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 5.00 CHF
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 0.6600 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:150
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 0.1320 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
5.00 (CHF)1:150Monday 06:05 - Monday 19:55