OMX Stockholm 30

OMX Stockholm 30 trading with Finq.com - Trade SWEDEN30 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 2.50 SEK
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 1.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:100
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 0.5000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
2.50 (SEK)1:100Thursday 08:05 - Thursday 16:25