ProShares UltraPro Short QQQ

ProShares UltraPro Short QQQ trading with Finq.com - Trade SQQQ (SQQQ) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 1.60 USD
Mua cao cấp -0.0214 %
Kí quỹ ban đầu 20.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:5
Bán cao cấp -0.0214 %
Kí quỹ bảo trì 10.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
1.60 (USD)1:5Monday 13:31 - Monday 19:59