IBEX 35

IBEX 35 trading with Finq.com - Trade Spain35 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 10.00 EUR
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 0.6660 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:150
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 0.3330 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
10.00 (EUR)1:150Monday 08:05 - Monday 18:55