Smith & Nephew plc

Smith & Nephew plc trading with Finq.com - Trade Smith & Nephew (SN-L) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 1.50 PNC
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
1.50 (PNC)1:10Monday 08:02 - Monday 16:30