Sasol Ltd

Sasol Ltd trading with Finq.com - Trade Sasol Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 240.00 ZAR
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (thấp từ)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
240.00 (ZAR)1:10Tuesday 07:06-14:49