Sandvik AB

Sandvik AB trading with Finq.com - Trade Sandvik (SAND.ST) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.32 SEK
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.32 (SEK)1:10Monday 07:05 - Monday 15:25