POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPOLKA AKCYJNA

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPOLKA AKCYJNA trading with Finq.com - Trade PKNORLEN Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.25 PLN
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 20.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:5
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 10.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.25 (PLN)1:5Thursday 08:10 - Thursday 15:44