Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. trading with Finq.com - Trade PGNiG (PGN:WSE) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.03 PLN
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 20.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:5
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 10.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.03 (PLN)1:5Monday 08:10 - Monday 15:44