NKT Holding A/S

NKT Holding A/S trading with Finq.com - Trade NKT (NKT.CO) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 3.10 DKK
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
3.10 (DKK)1:10Tuesday 07:05 - Tuesday 14:55