National Australia Bank Ltd

National Australia Bank Ltd trading with Finq.com - Trade NAB (NAB.AX) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.10 AUD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (thấp từ)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.10 (AUD)1:10Wednesday 23:05-04:55, 23:05-04:55