MR Price Group Ltd

MR Price Group Ltd trading with Finq.com - Trade Mr. Price (JSE:MRP) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 22.00 ZAR
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
22.00 (ZAR)1:10Thursday 07:06 - Thursday 14:49