Millicom International Cellular SA

Millicom International Cellular SA trading with Finq.com - Trade Millicom (MIC.ST) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.40 SEK
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.40 (SEK)1:10Friday 07:02 - Friday 15:25