Melia Hotels International SA

Melia Hotels International SA trading with Finq.com - Trade MeliaHotels (MEL.MC) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.07 EUR
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.07 (EUR)1:10Thursday 08:02 - Thursday 16:30