Lanxess AG

Lanxess AG trading with Finq.com - Trade Lanxess (LXSDE) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.21 EUR
Mua cao cấp -0.0215 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0243 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.21 (EUR)1:10Thursday 07:05 - Thursday 15:25