Komercni banka a.s.

Komercni banka a.s. trading with Finq.com - Trade KOMERCNI Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 6.00 CZK
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 20.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:5
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 10.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
6.00 (CZK)1:5Tuesday 08:20 - Tuesday 10:59