Juventus Fottbal Club SpA

Juventus Fottbal Club SpA trading with Finq.com - Trade Juventus (JUVE) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.005 EUR
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (thấp từ)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.005 (EUR)1:10Friday 08:05 - Friday 16:20