John Wood Group PLC

John Wood Group PLC trading with Finq.com - Trade John Wood Group (WG-L) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 3.90 PNC
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 2.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
3.90 (PNC)1:10Friday 07:05 - Friday 15:30