HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc trading with Finq.com - Trade HSBC Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 2.00 PNC
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
2.00 (PNC)1:10Tuesday 08:05 - Tuesday 16:30