HANG SENG

HANG SENG trading with Finq.com - Trade HongKong45 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 10.00 HKD
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 1.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:100
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 0.2000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
10.00 (HKD)1:100Friday 09:16 - Friday 19:00