Pound sterling - Singapore dollar

Pound sterling - Singapore dollar trading with Finq.com - Trade GBP/SGD Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 30.00 pips
Mua cao cấp -0.0158 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0079 %
Kí quỹ bảo trì 0.1000 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
30.00 (pips)1:200Sunday 21:00 - Monday 21:00