Pound sterling - New Zealand dollar

Pound sterling - New Zealand dollar trading with Finq.com - Trade GBP/NZD Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 18.00 pips
Mua cao cấp -0.0124 %
Kí quỹ ban đầu 0.3400 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:294
Bán cao cấp -0.0115 %
Kí quỹ bảo trì 0.1700 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
18.00 (pips)1:294Tuesday 21:00 - Wednesday 21:00