Pound sterling - Australian dollar

Pound sterling - Australian dollar trading with Finq.com - Trade GBP/AUD Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.90 pips
Mua cao cấp -0.0118 %
Kí quỹ ban đầu 0.3400 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:290
Bán cao cấp -0.0113 %
Kí quỹ bảo trì 0.1700 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.90 (pips)1:290Sunday 21:00 - Monday 21:00