Pound sterling - Australian dollar

Pound sterling - Australian dollar trading with Finq.com - Trade GBP/AUD Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 9.00 pips
Mua cao cấp -0.0131 %
Kí quỹ ban đầu 0.3400 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:294
Bán cao cấp -0.0103 %
Kí quỹ bảo trì 0.1700 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
9.00 (pips)1:294Tuesday 21:00 - Wednesday 21:00