Fresnillo plc

Fresnillo plc trading with Finq.com - Trade Fresnillo (FRES-L) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 12.50 PNC
Mua cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0222 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
12.50 (PNC)1:10Friday 07:02 - Friday 15:30