CAC 40

CAC 40 trading with Finq.com - Trade France40 Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 3.50 EUR
Mua cao cấp -0.0215 %
Kí quỹ ban đầu 0.6660 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:150
Bán cao cấp -0.0243 %
Kí quỹ bảo trì 0.3330 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
3.50 (EUR)1:150Monday 23:05 - Tuesday 20:59