Euro - United States dollar

Euro - United States dollar trading with Finq.com - Trade EUR/USD Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 3.00 pips
Mua cao cấp -0.0181 %
Kí quỹ ban đầu 0.3400 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:294
Bán cao cấp -0.0047 %
Kí quỹ bảo trì 0.1700 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
3.00 (pips)1:294Thursday 21:00 - Friday 20:55