Euro - Swedish krona

Euro - Swedish krona trading with Finq.com - Trade EUR/SEK Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 80.30 pips
Mua cao cấp -0.0118 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0118 %
Kí quỹ bảo trì 0.2500 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
80.30 (pips)1:200Thursday 21:15 - Friday 20:55