Euro - Polish z_oty

Euro - Polish z_oty trading with Finq.com - Trade EUR/PLN Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 48.00 pips
Mua cao cấp -0.0153 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0081 %
Kí quỹ bảo trì 0.2500 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
48.00 (pips)1:200Thursday 21:00 - Friday 20:55