Euro - New Zealand dollar

Euro - New Zealand dollar trading with Finq.com - Trade EUR/NZD Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 15.00 pips
Mua cao cấp -0.0118 %
Kí quỹ ban đầu 0.3400 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:290
Bán cao cấp -0.0111 %
Kí quỹ bảo trì 0.0680 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
15.00 (pips)1:290Wednesday 21:00 - Thursday 21:00