Euro - Norwegian krone

Euro - Norwegian krone trading with Finq.com - Trade EUR/NOK Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 149.60 pips
Mua cao cấp -0.0146 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0088 %
Kí quỹ bảo trì 0.2500 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
149.60 (pips)1:200Sunday 22:15 - Monday 21:57