Euro - Hungarian forint

Euro - Hungarian forint trading with Finq.com - Trade EUR/HUF Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 72.00 pips
Mua cao cấp -0.0136 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0014 %
Kí quỹ bảo trì 0.1000 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
72.00 (pips)1:200Thursday 21:00 - Friday 20:55