Euro - Pound sterling

Euro - Pound sterling trading with Finq.com - Trade EUR/GBP Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị pips
Mua cao cấp -0.0132 %
Kí quỹ ban đầu 0.3400 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:294
Bán cao cấp -0.0096 %
Kí quỹ bảo trì 0.1700 %
Chênh lệch theo Pip (thấp từ)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
- (pips)1:294Monday 21:00 - Tuesday 21:00