Euro - Canadian dollar

Euro - Canadian dollar trading with Finq.com - Trade EUR/CAD Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 9.00 pips
Mua cao cấp -0.0160 %
Kí quỹ ban đầu 0.3400 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:294
Bán cao cấp -0.0068 %
Kí quỹ bảo trì 0.1700 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
9.00 (pips)1:294Thursday 21:00 - Friday 20:55