Euro - Canadian dollar

Euro - Canadian dollar trading with Finq.com - Trade EUR/CAD Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.50 pips
Mua cao cấp -0.0118 %
Kí quỹ ban đầu 0.3400 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:290
Bán cao cấp -0.0110 %
Kí quỹ bảo trì 0.1700 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.50 (pips)1:290Sunday 22:00 - Monday 22:00