ELLAKTOR S.A.

ELLAKTOR S.A. trading with Finq.com - Trade Ellaktor (ELLAKTOR.AT) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.04 EUR
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 100.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:1
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 50.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.04 (EUR)1:1Tuesday 08:35 - Tuesday 15:20