China Resources Power Holdings Company

China Resources Power Holdings Company trading with Finq.com - Trade China Resources Power (0836.HK) Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 0.04 HKD
Mua cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ ban đầu 10.0000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:10
Bán cao cấp -0.0278 %
Kí quỹ bảo trì 5.0000 %
Chênh lệch (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
0.04 (HKD)1:10Monday 01:35 - Monday 03:55