Swiss franc - Polish z_oty

Swiss franc - Polish z_oty trading with Finq.com - Trade CHF/PLN Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 40.00 pips
Mua cao cấp -0.0174 %
Kí quỹ ban đầu 0.5000 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:200
Bán cao cấp -0.0101 %
Kí quỹ bảo trì 0.2500 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
40.00 (pips)1:200Monday 22:00 - Tuesday 22:00