Canadian dollar - Japanese yen

Canadian dollar - Japanese yen trading with Finq.com - Trade CAD/JPY Online

Cao: Thấp:
Chênh lệch mỗi đơn vị 6.00 pips
Mua cao cấp -0.0113 %
Kí quỹ ban đầu 0.3400 %
Hết hạn hằng ngày no
Đòn bẫy 1:290
Bán cao cấp -0.0121 %
Kí quỹ bảo trì 0.0680 %
Chênh lệch theo Pip (Default)Đòn bẫy (tối đa)Giờ giao dịch
6.00 (pips)1:290Thursday 21:00 - Friday 20:55